Monthly Archives: މާޗް 2024

ޖަވާހިރުވާދީ އިލްޔާސްގެ ރަސްމީފޯނުއަޑުއެހުން

~އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް~ މިއީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަޔަކު ހިންގާފައިވާ ބޮޑުޖަރީމާ އެކެވެ.   ދެހާސް އެކެއް (2001) ވަނަ އަހަރުގައި ދިވެހިދައުލަތުގައި ރަސްމީކޮށް ވަޒީފާގެ ގޮތުން އަހުރެން ޚިދްމަތްކުރަމުން ގެންދިޔަ މޭޒުގައި ހުންނަ ފޯނުން ދައްކާވާހަކަތައް އަޑުއަހަމުން ގެންދިޔައެވެ. ސިޔާސީކަންކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން… Read more »