Monthly Archives: ނޮވެމްބަރު 2023

ފިތުނައިގެ ފެށުން

އޭ! ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނޭވެ!! ގުރްއާނުގައި ވަނީ، މިވާހަކަ ހަނދާންކޮށް ދެއްވާށޭ އަންގަވާފައެވެ!! آدم ގެފާނުގެ ދެދަރިކަލުންގެ خبر އެވެ. އޭ! ރަސޫލާ އެވެ! حق ގޮތުގައި ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ކިޔައިދެއްވާށެވެ! އެއީ، އެ ދެ ދަރިކަލުން، ކުރެން ކޮންމެ ދަރިކަލަކަށް، قربان… Read more »

އަސްލު ޔަހޫދީން!

އަސްލު ޔަހޫދީންނަކީ ސަމާވީދީނަށް އީމާންވި މީހުންނެވެ. ބަނީއިސްރާއީލު ދަރިކޮޅެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އަސްލު ދީނަކީ އިސްލާމްދީނެވެ. ހުރިހާ ނަބީންނާއި ރަސޫލުން ގޮވާލެއްވީ ﷲގެ ދީނަށެވެ! ﷲ ލައުނަތްލެއްވި ފިރްއައުނަށް ކުރިމަތިވީ ހަމަ މިދީނެވެ. މިއަގީދާއެވެ. ފަހެ، ދަންނައެވެ! މޫސާގެފާނު ގައުމުމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ! “އޭ!… Read more »