Monthly Archives: ޖެނުއަރީ 2023

ހަށިވިއްކުން ދިނިޔޭގެ އުފެދުނު ފުރަތަމަ ވަޒީފާ!

މަގޭގައުމުގެ ލޮބުވެތި އިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންނޭވެ!! ލޮބުވެތި ގައުމު ބިދޭސީބާރުތަކުން މިނިވަން ކުރާށެވެ!! މިއަދަކީ ވެސް ވޯޓުގެ ދުވަހެކެވެ. މިބުނެދޭ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުން ހުއްޓެވެ. މުހިންމެވެ!! ދުނިޔޭގެ އެންމެބާރުގަދަ، އަދި އެންމެ މުއްސަނދި އެއްހާސް ކުންފުނީގެ ފަހަތުގައި އޮތީ، “ޑަބްލިއޫ އީ އެފް”… Read more »

ބޮޑުބަހާރަތު

މަގޭ ލޮބުވެތި ގައުމުގެ އިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންނެވެ!! ދެކެ ދެނެތިބެ ވިސްނަވާށެވެ! އަމިއްލަ ލޮބުވެތި ފަސްގަނޑު ހިމާޔަތްކުރާށެވެ!! އެކަންކުރެވޭނީ ހައްގާއި އިންސާފަށް ވޯޓުދީގެންނެވެ! #ބޮޑުބަދަލު ގެނެސްގެންނެވެ!! #ބޮޑުބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، ހިންދުތުވާ އިންޑިއާއިން އެމްޑީޕީއަށް މަދަދުދީ ޚަރަދުކުރާތީއެވެ. ބޭނުމަކީ ރާއްޖެއަށް ވެރިވުމެވެ. އަޅުވެތި… Read more »

ގަބުޅިސަރުކާރު

ލޮބުވެތި އިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންނެވެ!! ނިކަން ދެނެ ދެކެތިބެ ދަންނާށެވެ!! ދައުލަތުގެ އަމުމައުރޫފު އިންޑިއާގެ ދަށަށް މަޑުމަޑުން ގެންގޮސް ވައްޓާލުމަކީ، ގައުމުގެ ސިޔާދަތީބާރު ގެއްލުމެވެ. އަޅުވެތި ވުމެވެ. އެހިނދު ސަރުކާރު ވެގެންދާނީ، “ގަބުޅިސަރުކާރު” އަކަށެވެ! ބަލިކަށި މަގޫދަނޑި ސަރުކާރަކަށެވެ!! އެއީ މިޒަމާނުގައި އެކިޔާ”ބަނާނާގަވަރުމެންޓު”… Read more »