Monthly Archives: ސެޕްޓެމްބަރު 2022

އެކްސްޓުރީމިޒަމް، ހަރުކަށިފިކުރު ގޮތުގައި މުސްލިމް ގައުމުތަކުގައި ދިރުވުމަކީ ހުޅަގުން ހިންގި ޖަރީމާއެކެވެ!

ލިޔުނީ: އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް. (ލިޔުނީ 2022 ގައި ) މިއަދު އަހަރެން އަލިއަޅުވާލަން ބޭނުންވަނީ އެމެރިކާއާއި އެމީހުންގެ ބައިވެރިންގެ ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން މުސްލިމް ގައުމުތަކުގައި ފަސާދަ އާއި ތަބާކުރުމާއި ބަރުބާދު ކުރުން ފަތުރަމުންދާ ގޮތާމެދުގައެވެ. އެމީހުންގެ ނުބާއިނުލަފާ އެމަގުސަދާ މެދުއެވެ…. Read more »