Monthly Archives: އޮގަސްޓް 2022

އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ ކުޅިގަނޑުން ތަންކޮޅެއް!

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ މުހިންމު ކަމަށް ގެންނަމެވެ!! ޣައްދާރުންނަށް ޚަބަރުދާރުވެ، ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އަބަދުވެސް ދިވެހިރައްޔިތުން އަޑު އުފުލާނެއެވެ. އެއީ ރައްޔިތުން ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ކަންތަކެވެ. އެހެންނޫނީ މިޒަމާނުގައި ގައުމު އަޅުވެތިކޮށް އަތްދަށު ލާނެއެވެ!! ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ ކަންކަން ދިރާސާކުރާ… Read more »