Monthly Archives: ޖުލައި 2022

ބުމަރުކުރަސީ

ދަންނައެވެ!!   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީކަންތަކަށް ހިންދުތުވާ އިންަޑިއާއިން ސިއްރުއަތްބާނާއި ރިޖީމްބަދަލުކޮށް ވޯޓުތައް އަންދާލި މައްސަލައަކީ ބަލާއި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ރައްޔިތުން ދުވަހަކު ވެސް ހަނދާން ނައްތާލާނެ ކަމެއްނޫނެވެ!!   ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކީ މިކުޅިވަރުގެ އަސްލެވެ. ސިޔާސީމާފިއާ އިން ބަރުލަމާނީނިޒާމަށް ހުރިހާ… Read more »

ޒުވާން އެމްބީއެސް ގެ ކެރުމާއި ހިތްވަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ދާރާސިންގު ހެދިގެން އުޅުއްވާ ރައީސް ޖޯބައިޑަން އެމެރިކާ ބަނޑަށް ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބަރުން އަރައިގަތުމުގެ ރޭވުންތަކުގެ ތެރެއިން، ތެލަށް ސަލާންޖަހުމަށް މެހުމާނެއް ގޮތުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ވަޑައިގެން، އެ މަމްލަކަތުގެ ޒުވާން ރަސްގެފާނު، MBS އަށް… Read more »

ގޮޓާބެ ފިލުވުން

ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނޭވެ!!   ސަމާލު ވާށެވެ. ވިސްނަން މަޖުބޫރު ވެއްޖެއެވެ!!   ރައީސް ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައި ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްޝާ ރާއްޖެއަރުވާއި ލަންކާ ރައްޔިތުން ދިވެހިން ދެކެ ނަފުރަތު ކުރުވާއި ރުޅިއެރުވީ، ހިންދުތުވާ އިންޑިއާގެ ނުލަފާ ރޭވުމުގެ ދަށުންނެވެ. އަޑީގައި… Read more »

ބުމަރުން

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ދަންނައެވެ!! ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިހާރުއޮތީ އެކުގައި އިންސާފުން ނެއްޓި ހައްގުން އެނބުރިގެންފައެވެ. އެނބުރޭ ބުމަރަކަށް ވެފައެވެ!! ފަހެ، ހައްގާއި އިންސާފުން ނެއްޓި ޕާޓީވިޕްލައިނާ ޚިލާފުވެފައިވާ އެއްވެސް ބުމަރަކަށް އަނބުރާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ހައްގެއްނޫނެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ފުރަގަސްދީ އެނބުރިގެންފައިވާ… Read more »

ބޮޑުދޮގުތިޔަރީ

ރައްޔިތުން ސަމާލުކަމަށް!! ރައީސްނަޝީދުގެ ބޮޑުދޮގުތިޔަރީ!! އާދެ ދުނިޔެއަށް ފަތުރާއި ތައާރުފް ކުރެވުނު، ބޮޑުދޮގުތިޔަރީ އަކީ، ހިޓްލަރުގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮޕެގެންޑާ މިނިސްޓަރު ޕޯލް ޖޯސެފް ގެބްލްސް އުފެއްދެވި މިތިޔަރީއެވެ!! އެއީ މަށް ބޮޑުދޮގެއްހަދާއި އެދޮގު ތަކުރާރުކޮށް ފަތުރަމުން ގޮސް މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުގައި އެއީ… Read more »

ވެދާވޯ

ކުރީގެ އިލްމުވެރިން “ފަހުޒަމާނުގެ ދައްޖާލު ފިތުނައިގެ ތެރެއިން ވާރޭވެއްސާނޭ” ވިދާޅުވުމުން މީހުން މަލާމާތްކޮށް ހީހެދިއެވެ. އެހެނަސް މިހާރު ވެދާ ވޯ WEARTHER WAR “މޫސުމުގެހަނގުރާމަ” ދުނިޔޭގައި ދަނީ، ބޮޑެތި ސިޓީތަކާއި ކުދި ޖަޒީރާ ތަކުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްރު ދައުލަތް އިސްވެ އޮވެގެން… Read more »