Monthly Archives: އޭޕްރީލް 2021

އެމެރިކާއަށް ޗައިނާގެ ފުރަތަމަ އިންޒާރު!

ލިޔުނި 2021 ގައި އިލްޔާސް ހުސައިން އިބުރާހީމް އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓުޑިޕާޓުމެންޓުގެ ސްޕޯކުސްޕާސަން ނެޑުޕުރައިސް ދެއްވި ބަޔާނަކުން ޗައިނާ ވަރަށް ހޫނު ޖަވާބެއް ރައްދުގައި ދީފިއެވެ. ނެޑުގެ ބުނެފައިވަނީ، ޗައިނާގެ ސިންޖިއާންގުގެ ޔުވީޣޫރު ދަރިކޮޅު މުސްލިމުންގެ ނަސްލުނައްތާލުމުގެ ޖަރީމާތައް ޗައިނާއިން ހިންގަމުންދާތީ، އިންސާނީ… Read more »